Vanlıoğlu İnşaat Mimarlık Gayrimenkul Taahhüt
Vanlıoğlu İnşaat Olarak Kalite Yaklaşımımız , Çevre Politikamız, İş Sağlığı ve İş Politikamız ve Temel Değerlerimiz Hakkında Bilgiyi Aşağıdaki Butonlara Tıklayarak Detayları İnceleyebilirsiniz.
 
Vanlıoğlu İnşaat kalite taahhüdü, müşterilerine olan kaliteli ürün ve hizmet taahhüdü ile sınırlı değildir. Grubun geniş anlamdaki kalite taahhüdü çalışanlarına güvenli ve uygar bir çalışma ortamı sağlamayı, faaliyet gösterdiği topluma katkıda bulunmayı ve faaliyetlerindeki çevre etkisini en aza indirgemeyi de kapsamaktadır. Grubun itici gücü ve ana şirketi Vanlıoğlu İnşaat, Türkiye’de üçlü entegre yönetim sistemine sahip az sayıdaki kuruluştan biri, aynı zamanda sektöründe bu özelliği kazanan ilk şirket konumundadır. Ürün kalitesine, çevreye ve çalışana verilen önemin topyekun bir ifadesi olan bu yönetim sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı sertifikalarını kapsamaktadır. KALİTE POLİTİKASI Vanlıoğlu İnşaat, kalite politikasında aşağıda yer alan unsurları benimsenmektedir. Bu doğrultuda Vanlıoğlu; Çalışanlarına kendilerini geliştirip yeni sorumluluklar almaları için fırsat tanır. Konularında bilgili, deneyimli, dürüst ve çalışanlarına sevgi dolu bir üst kadronun altında; öğrenmeye açık, çok çalışmanın erdemine inanan ve temel bilgileri sağlam geniş bir teknik kadroya sahiptir. Çalışanlarının firmasını sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını benimser. Yönetim kadrosu; firmanın misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilkelerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur. Kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini tam olarak uygular ve etkinliğini sürekli geliştirir. Üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlar. Müşterilerine istediği şartları ve yasal mevzuat şartlarını sağlayan, hep aynı kalitede ürünleri ürettiğinin güvencesini verir ve sistemi etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini artırır. Kalite politikasını, şirketlerinin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirir. Politikası doğrultusunda oluşturduğu hedeflerini sürekli gözden geçirerek geliştirir. Yurtiçindeki ününü ve saygınlığını yurtdışına da taşıyarak uluslararası pazarlara açılan firmanın, farklı şartlarda ve ortamlarda da kaliteden taviz vermeden rekabet edebilme gücünü artırır. Aldığı her işi hep aynı, en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak yapar; her seferinde daha başarılı olmak için çalışır. Çağdaş yönetim bilişim sistemlerini kullanarak etkin bir kontrol ve takip olanağı yaratır.
Vanlıoğlu İnşaat, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve artıran bir yaklaşımı benimsemekte; faaliyetlerinin çevreye verebileceği zararları en aza indirgemek için çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu doğrultuda Vanlıoğlu; Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır. Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır. Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir. Yaptığı iş, sunduğu hizmet ve ürettiği ürünlerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olduğu kuruluşların diğer şartlarını yerine getirir. Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar. Kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar. Çalışmalarının, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasını sağlar. Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
İş güvenliği ve çalışanlarının sağlığı, Vanlıoğlu İnşaat’ın vazgeçilmez önceliğidir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimseyen Vanlıoğlu, bu doğrultuda; Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi alır, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimini ve İSG Performansını sürekli geliştirir. İSG konuları ile ilgili olarak en azından yürürlükteki yasal İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların diğer şartlarına uyar. İSG ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlar. Çalışan tüm personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür. İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlar. İSG politikasının çalışanlarına uygun olması ve uygun olarak kalmasını temin etmek üzere politikasını sürekli olarak gözden geçirir. Faaliyetleri sırasında tüm çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişileri, iş ile ilgili yaralanma ve hastalıklardan korur. Çalışanlarıyla ilgili olarak kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.
Bilgili olmak Güvenilir olmak Verimli çalışmak Başarılı olmak Kaliteli iş yapmak İşi zamanında bitirmek Daima en iyisini, daha iyisini yapmak Yeni gelişmelere öncülük etmek Kalite ve maliyet açısından rekabetçi olmak Çalışanına değer vermek, ona heyecan aşılamak Yaptığı işi sevmek ve işinden heyecan duymak Paylaşımcı ve katılımcı olmak Eleştirilere açık olmak Araştırmacı ve takipçi olmak Her zaman, her koşulda, her konuda başarı peşinde koşmak ve bundan haz duymak.